Golf Tips

De Set-Up (pre-swing)

Set-up voor succes! De term set-up is een veel gebruikte term in golf en functioneert als de bouwstenen van je golfswing. Golfers die deze fundamentals goed onder controle hebben vergroten de kans op een goed impact moment en een goede balvlucht. Maar waar bestaat de set-up eigenlijk uit?

In de golf kijken we bij het analyseren van een balvlucht voornamelijk naar de pre-swing en in-swing principes. De pre-swing principes zijn het OPLIJNEN van het clubblad en lichaam, de GRIP en de SET-UP. Deze set-up bestaat uit 5 belangrijke onderdelen te weten:

  • Balpositie
  • Houding
  • Standbreedte
  • Gewichtsverdeling
  • Activiteit
Hieronder gaan we dieper in op deze 5 punten;

Balpositie (meeste invloed op invalshoek en sweet spot)
Uitgaande van een rechtshandige golfer kunt je ervan uitgaan dat de kortere ijzers (meer loft), uit het midden of meer rechts van getuit het midden  gespeeld worden. De balpositie beïnvloedt voornamelijk de invalshoek van de club (zie plaatje) en het kunnen raken van de sweet spot.
Een steilere invalshoek geeft aan lagere vlucht, een vlakkere invalshoek zorgt voor een hogere balvlucht.
invalhoek bij golf De langere ijzers met minder loft liggen dus juist meer links van het midden om zodoende de bal met een vlakkere invalshoek te kunnen slaan.
Bij ijzer schoten vanaf de fairway wordt de bal met een steilere invalshoek geslagen waarbij het lage punt voor de bal ligt (aan de doelzijde dus). De driver ligt aan de binnenkant van de linkervoet om op die manier de bal meer in de up-swing te kunnen raken, de bal ligt immers op een tee dus daarom moet de bal in een omhoog gaande beweging geraakt worden.

Houding (meeste invloed op invalshoek, clubspeed en sweet spot)
Wil je de bal uit het midden van het blad raken met zoveel mogelijk snelheid en een goede invalshoek? (welke golfer niet eigenlijk.. 🙂 Blijf dan altijd je houding goed checken! Een goede houding geeft meer kans de bal goed te raken!
Kenmerken van een goede houding zijn:
  • Lichte knie-flex.
  • Een zo recht mogelijke rug (voorkom een te holle onderrug).
  • Handen binnen de verticale lijn gezien vanaf de ogen.
  • De club staat ongeveer 90º ten opzichte van de ruggegraat (met de ijzer 6).
  • De golfer staat stevig, goed gebalanceerd en is klaar om te bewegen.

Hieronder een aantal afbeeldingen van verschillende goede set-ups;

               golf set-up

beter set-up in golf

Een goed aangepaste houding op de rechterfoto. Actiever, hogerop, shaft in betere positie en gewicht beter verdeeld op de voeten. 


Standbreedte (meeste invloed op invalshoek, clubspeed en sweet spot)

Bij standbreedte moeten we eigenlijk direct denken aan stabiliteit en balans. Over het algemeen is het zo dat bij kortere swings de standbreedte niet breed hoeft te zijn. Denk maar aan een chip waar je altijd smal staat, de beweging is immers kort en je gewicht dient hier op links te zijn (voor de rechtshandige golfer).
Speel je een pitch dan is de stand het liefst wat breder, heupbreedte bijvoorbeeld. De swing is nu langer en we willen wat steviger staan tijdens deze swing. IJzers hebben weer een langere swing nodig dus we zoeken meer stabiliteit door de binnenkant van de voeten schouderbreed te plaatsen.
Bij de driver is de swing weer langer dus kun je ervan uitgaan dat we hier weer iets breder gaan staan om een stevig platform te creëren, denk aan de Eiffel toren!

Gewichtsverdeling (meeste invloed invalshoek en sweet spot)
Bij de ijzers en driver moet je er ervan uitgaan dat de gewichtsverdeling in principe 50-50 is. Behalve natuurlijk bij vreemde liggingen zoals side-hill, down-hill, up-hill etc maar dat is een ander verhaal, meer daarover in dit artikel.
Bij chippen is het merendeel van het gewicht op de linkervoet (ongeveer 60%) t.o.v.  55% tijdens pitchen en 70% in de bunker. Al dit extra gewicht op de linkervoet wordt gedaan om de invalshoek van de club steiler te maken richting de bal en daardoor het contact te bevorderen.
In alle gevallen ben ik voorstander van een verdeling van het gewicht op de gehele voet en niet meer richting de bal of hak van de voet. Verdeling op de gehele voet geeft in mijn ogen namelijk meer stabiliteit tijdens de swing.

Activiteit
Met activiteit wordt eigenlijk bedoelt dat je zonder te gespannen achter de bal klaarstaat om de actie (swing) te maken. Sommige golfers staan helemaal strak en stram achter de bal, het wordt dan natuurlijk lastig om de swing goed uit te voeren.
Scroll to top