Golf Tips

Waarom sliced of hooked u de bal?

Heeft u wel eens dat u na het slaan van een bal zich afvraagt, WAAROM curved de bal nou steeds weg van het doel? Ik hoop in dit artikel zo simpel mogelijk uit te leggen waarom de curve op de bal ontstaat en wat u beter moet gaan controleren om de curve te controleren/verminderen.

Het komt nog heel vaak voor dat men niet precies weet waarom de bal slice of hook-spin krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer u dit concept beter begrijpt u hoogstwaarschijnlijk ook beter in staat bent uw balvlucht te controleren. Zoals Johan Cruijff zei “Je gaat het pas zien als je het door hebt..” 

Van de 4 balvlucht karakteristieken afstand, hoogte, curve en richting,  worden dus voornamelijk de laatste 2, CURVE & RICHTING behandeld.

Klik hier voor definities en omschrijvingen van de 9 balvluchten!

De curve en richting van de bal worden hoofdzakelijk door de clubblad en de  zwaaibaan bepaald.

Clubblad stand,

 de richting van het clubblad op het moment van impact

De stand waarop het clubbad staat op impact bepaald voor het grootste gedeelte de VERTREKRICHTING van de bal.

clubface open

Wordt de bal geraakt als hierboven dan zal de bal rechts vertrekken.

clubface gesloten

Met het clubblad gesloten op impact zal de bal links vertrekken.

clubface haaks

Als de bal in het midden van de club geraakt wordt met deze stand van het clubblad op impact dan vertrekt de bal rechtdoor.

Clubblad wijzend naar rechts (open) ≠  Meer loft —> hogere vlucht.

Clubblad wijzend naar links (gesloten) ≠ Minder loft —> lagere vlucht.

Hak van de club los van de grond ≠ Clubblad wijst naar rechts.

Teen van de club los  van de grond ≠ Clubblad wijst naar links.

Impact op de teen van club  ≠ Hook spin (gear effect)

Impact op de hak van de club ≠ Slice spin (gear effect)

 

ligging van de golfclub

Ligging van de club heeft invloed op de balvlucht!

Zwaaibaan,

de richting waarop de club beweegt op het moment van impact.

 1. Zwaaibaan neutraal (0) ->  op impact beweegt de club rechtdoor.
 2. Zwaaibaan van buiten naar binnen (-) –> op impact beweegt de club naar links.
 3. Zwaaibaan van binnen naar buiten (+) –> op impact beweegt de club naar rechts.
zwaaibaan neutraal

Zwaaibaan neutraal (0)

Zwaaibaan van buiten naar binnen (-)

Zwaaibaan van buiten naar binnen (-)

Zwaaibaan van binnen naar buiten (+)

Zwaaibaan van binnen naar buiten (+)

 Maar waarom dan de curve?

We moeten nu de combinatie maken tussen clubblad stand op impact en de zwaaibaan. Er zijn eigenlijk twee dingen die u goed moet onthouden, namelijk:

“Als het clubblad gesloten is t.o.v. de zwaaibaan dan curved de bal naar links (tegen de klok in)”

“Als het clubblad open is t.o.v. de zwaaibaan dan curved de bal naar rechts (met de klok mee)”

Stel dat er veel verschil is tussen de zwaaibaan en de stand van het clubblad op impact, dan zal de bal MEER gaan curven. Dus bijvoorbeeld clubblad 15 graden naar rechts en zwaaibaan 15 graden naar links is veel curve naar rechts.

Bent u een slicer van de bal, ga dan niet nog meer naar links oplijnen met het clubblad netjes naar het doel gericht want dat maakt de hoeken juist groter en dus een grotere slice met minder afstand! Sluit liever het clubblad en mik links van het doel…

In feite start de bal tussen de zwaaibaan en clubblad en altijd dichterbij het clubblad (afhankelijk van hoeveelheid loft). Bijvoorbeeld als de club stand op impact en de zwaaibaan verschillen qua richting, dan zal de bal nog steeds 75% in de richting starten van waar de club naar toe wijst op impact (met minder loft zelfs meer).

Hieronder een overzicht met daarin een zwaaibaan van binnen naar buiten met het clubblad gesloten op de zwaaibaan maar open ten opzichte van het doel, een ideale situatie voor een DRAW die eindigt op het doel.

Verhoudingen Clubblad : Zwaaibaan

voor een bal die terug curved richting het doel

Driver –> 2:3      IJzer 6 –> 1:2      Wedge –> 1:3

hoe slaat u een draw met golf

 

 

Hoe kunt u de curve op de bal beheersen?

Op de foto hierboven is gebied A waar de club naartoe moet staan op impact om en draw te krijgen. Staat de club meer in gebied B dan start de meer op links en curved de bal over de baldoellijn en mist de bal het doel links. Als met deze binnen-buiten zwaaibaan he clubblad meer open staat dan de zwaaibaan dan curved de bal verder naar rechts (push- slice). Staat het clubblad op de zwaaibaan dan ontstaat de push. Het draait dus voor het grootste gedeelte om de samenwerking van de zwaaibaan en het clubblad, waarbij het clubblad een hele sterke rol speelt. Daarom is de controle over de stand van het clubblad dus essentieel. Voor een fade is het bovenstaande dus precies andersom.

Probeer er tijdens het oefenen achter te komen wat de meest voorkomende zwaaibaan door te kijken naar welke kant de meeste ballen weg curven.

Overigens is een kaarsrechte bal slaan eigenlijk het moeilijkste dat er is. Hiervoor moet er namelijk het volgende gebeuren:

 • Clubblad haaks op het doel,
 • Zwaaibaan neutraal dus rechtdoor richting het doel,
 • Impact op de sweet spot van het clubblad.

Theoretisch zijn er nog 2 manieren om een kaarsrechte bal te slaan door de bal op de hak of de teen te raken (gaar effect) maar deze zullen minder ver vliegen.

Onthoud!

Met een zwaaibaan van binnen naar buiten:

 • Clubblad teveel open dan zal de bal rechtdoor naar rechts gaan (push).
 • Clubblad teveel gesloten op impact dan zal de bal meer naar links hooken.

Klik hier voor definities en omschrijvingen van de 9 balvluchten!

Met een zwaaibaan van buiten naar binnen:

 • Clubblad teveel gesloten dan zal de bal rechtdoor naar links gaan (pull).
 • Clubblad teveel open dan zal de bal meer naar rechts slicen.

Clubface controle en impact locatie is KEY!

Iedere golfer heeft een bepaalde zwaaibaan voorkeur, hetzij van buiten naar binnen of andersom. Wat belangrijk is om meer controle over te gaan krijgen is de stand van het clubblad op impact! Hiermee kunt u een push of slice omzetten in een fade door het clubblad meer te sluiten. Of een pull of hook omzetten in een draw door het clubblad meer te openen!  Vergeet niet te blijven focussen op het  balcontact en check dit regelmatig door het blad in te spuiten met droogshampoo.

Meer weten en samen dit thema doornemen? Boek een les!

In andere gevallen indien de zwaaibaan erg extreem is of dat er bijna geen controle meer is over het laagste punt van de swing, dan zou een zwaaibaan aanpassing beter passen. Bij iedere golfer ligt dit weer anders en dat maakt de golfsport zo interessant!

impact op het clubblad, SWEET SPOT! curve

SWEET SPOT!

Heeft dit artikel u geholpen? Laat het me weten!

Succes met oefenen!

Sportieve groet,

Thomas IJland – PGA Professional 

 

 


Drills voor op de driving-range

CLUBBLAD CÔNTROLE

 • Steek een tour-stick op 3 meter afstand exact voor de bal in de grond.
 • Laat  om en om een bal aan de linker en rechterkant van de stok vertrekken (open en gesloten clubblad).

ZWAAIBAAN CÔNTROLE

 • Lijn het clubblad rechts van de tour-stick op en zwaai meer naar rechts = DRAW.
 • Lijn het clubblad links van de tour-stick op en zwaai meer naar links = FADE.

IMPACT CONTROLE

Spuit uw clubblad in met droog shampoo (verkrijgbaar bij Kruidvat).

 • Sla 3 ballen en kijk na iedere bal waar u de bal de club heeft geraakt.
 • Herhaal dit minimaal 6 keer zodat u 18 ballen geslagen heeft.

 

Scroll to top