Golf Tips

De Chip – Key Performance Indicators (KPI’s)

De Chiptechniek

Een schot dat meer rolt dan door de lucht vliegt. Vaak rondom de green en met 1 hefboom systeem vanuit het lichaam. In principe door impact weinig verandering van loft van de club, daardoor veel rol op de bal. Indien wenselijk kan er hoogte worden toegevoegd door de dynamische loft op impact te vergroten door juist wel iets meer polsknik.

Welke impact factoren?

 • Raakpunt – Centrum van het clubblad.
 • Zwaaibaan – Binnen – haaks – binnen.
 • Clubblad stand op impact – Haaks op de baldoellijn.
 • Invalshoek – Steiler, neerwaarts door de bal.
 • Snelheid – Afhankelijk van de afstand, altijd versnellend. 

Voorbereiding van het schot

 • Schouders parallel of licht open aan de baldoellijn.
 • Linkerheup en voet licht opengedraaid (maakt rotatie naar links gemakkelijker).
 • Balpositie midden of iets rechts van midden (maakt invalshoek steiler).
 • Smalle stand met druk op links (maakt  ook invalshoek steiler).
 • Borstbeen links van van de bal door meer druk te zetten op links.

Key Performance Indicators (KPI’s)  

 • Grip korter voor meer controle.
 • Grip druk is laag (ontspannen).
 • Pendule-achtige beweging.
 • Armen, schouders en club bewegen in een binnen-haaks-binnen zwaaibaan.
 • Gewicht blijft op links tijdens de hele beweging.
 • Handen en clubhoofd behouden dezelfde relatie als in set-up.
Poetry in motion….

Clubkeuze

De juiste techniek met de verkeerde club geeft nog steeds een slecht(er) resultaat. Clubkeuze is daarom erg belangrijk, hier 4 stappen om de juiste keuze te maken; 

 1. Hoe ligt de bal en waar staat de vlag?
 2. Waar is het eerst mogelijke landingsgebied op de green? 
 3. Hoelang zal de bal dan door de lucht vliegen? 
 4. Hoelang zal de bal dan over de grond rollen?
 5. Wind?

De totale lengte van de chip heeft uiteraard invloed op de clubkeuze. 

Korte chips worden over het algemeen vaker met meer loft gespeeld, lange chips logischerwijs met minder loft. 

Vaak heeft men meer controle als het landingsgebied dichterbij is. 

Drills nodig? Klik hier

Scroll to top