Golflessen inboeken via de online lesagenda  ProAgenda, easy peasy!

Golfles boeken

Golfles boeken

Wij helpen je graag beter golfen!

Leden van De Edese Golfclub Papendal kunnen beschikbaarheid inzien en lessen inboeken via E-Golf4U (directe link naar ProAgenda).

Gasten (niet leden) kunnen telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen. Zo kunnen we bespreken wat je wensen zijn en welk programma of lestype het beste bij je past.

 • Thomas IJland……….06-41886639
 • Michael Unsworth…..06-19438695

Bij verhindering

Afspraken dienen, indien de noodzaak daartoe bestaat, uiterlijk 48 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet-annuleren (telefonisch) binnen 48 uur voor de afspraak, behoudt de golfprofessional waarbij geboekt is, zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Algemene Voorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle
  betalingsovereenkomsten en worden bij het sluiten
  van de behandelingsovereenkomsten aan de leerling
  of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld
  of ter inzage aangeboden.
 2. De door de PGA golfprofessional gedeclareerde bedragen voor
  honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiend
  uit de consultatie en/of behandeling ten behoeve van de
  leerling, zijn opeisbaar.
 3. Clinics geannuleerd binnen twee weken zal 50% worden gedeclareerd;
  binnen een week zal 75% en binnen 48 uur zal het volledige bedrag
  worden gedeclareerd.
 4. Indien de leerling het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen
  na de datum van de declaratie heeft voldaan, is de leerling in
  gebreke. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is
  vereist is de leerling ingaande de dag waarop hij/zij in gebreke
  is, over het gedeclareerde bedrag aan de golfprofessional de
  wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
  De PGA golfprofessional is gerechtigd voor het verzenden van
  herinneringen of aanmaningen telkens een bedag van
  € 10,00 in rekening te brengen.
 5. De PGA golfprofessional is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd tot  incasso van de vordering over te gaan, danwel
  derden daarmee te belasten, zonder dat hiertoe een nadere
  ingebrekestelling is vereist.
 6. De leerling doet afstand van schuldvergelijking.
 7. Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de leerling
  binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot
  de golfprofessional te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting opschort.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan
  de inning van de vorderingen, komen ten laste van de leerling.
  De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15%
  van het te vorderen bedrag met een minimum van € 20, alles
  inclusief omzetbelasting.

Niet lid of moeite met inboeken? Vul dan onderstaand formulier in.

Bellen of een WhatsApp bericht kan natuurlijk ook!

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht

  Scroll to top